• 1

Certificaten

Erkenning

Met de erkenning beschikt de aannemer over een soort kwaliteitslabel dat hem toelaat te werken voor de overheid. Het schept een vermoeden dat de aannemer zowel op technisch als op financieel vlak voldoende slagkracht heeft.
De werken waarvoor een erkenning is vereist, zijn werken die worden aanbesteed door bijvoorbeeld: overheden, steden, gemeenten, scholen, OCMW ’s, sociale huisvestingsmaatschappijen,…

ISO 9001:2008

De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.
Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.
Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

ISO certificaat

VCA bedrijfscertificaat

Een opdrachtgever die risicovolle werkzaamheden uitbesteedt aan een aannemer welke in het bezit is van een VCA bedrijfscertificaat mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar gebracht worden. en erkende certificatie instelling heeft dit immers aangetoond door middel van een onafhankelijk en objectief onderzoek.
Een van de andere belangrijke kenmerken van VCA bedrijfscertificering is dat er een jaarlijkse controle is of het gecertificeerde bedrijf nog voldoet aan alle VCA eisen, de aannemer staat dus als het ware “onder toezicht” van de instelling die het VCA certificaat een het bedrijf heeft verstrekt.

VCA certificaat